Log in

Noves codificacions de tipus d’intervenció

 Musaat ha incorporat quatre noves codificacions:


47- memòries tècniques
Aquest codi servirà pel col·legiat que només vulgui visar/registrar una documentació tècnica o una memòria tècnica, sense que porti la direcció i sense que sigui un projecte complert.
48- estudi acústics
S’ha incorporat un codi específic per aquests tipus de treballs.
79- Informe d’avaluació d’edificis
Aquest codi servirà pel col·legiat que vulgui visar/registrar, un informe d’avaluació d’edificis. Aquest codi el farem servir molt poc, doncs els informes d’avaluació d’edificis es basen en una normativa estatal i a Catalunya l’equivalent son les ITE.
87- Tramitació de subvencions
Com ja sabeu qualsevol tramitació s’ha de notificar a Musaat amb el codi 82. Ara, per un tema de sinistralitat, volen tenir un control més exhaustiu de quines tramitacions es corresponen a la petició de subvencions, i per tant, en aquests casos caldrà fer servir aquest codi nou.


Les despeses d’aquests nous codis els trobareu a la normativa de despeses de visat que estan actualitzades pel 2020.

Al mateix enllaç us podeu descarregar la codificació dels Treballs Professionals 2020. Aquesta codificació ens indica a més del tipus d'intervenció, el codis dels tipus d'obra i ús, per tal de poder omplir correctament les Notes d'Encàrrec.

Enllaç a la informació de visats. Àrea Restringida.