Log in

Guia d'edificis i salut

El Consejo General de la Arquitectura Técnica conjuntament amb el Consejo General de Colegios de Médicos, acaben de publicar la guia “Salut i edificis; 7 claus per un edifici saludable”

picto pdf  Guia “ Salut i edificis; 7 claus per un edifici saludable”

Per tenir un edifici saludable, en aquesta guia ens proposen vetllar pels set paràmetres següents per garantir el benestar i la salut de les persones dins els edificis:
• Benestar tèrmic
• Qualitat de l’aire
• Productes saludables
• Protecció davant el soroll
• Il·luminació
• Accessibilitat
• Qualitat de l’aigua.