Log in

Informació important de visats

Cal recordar que les condicions de la pòlissa obliguen a comunicar totes les actuacions professionals que es portin a terme, incloses totes aquelles referides a tràmits i gestions de qualsevol mena (sol·licitud del tràmit de llicència, tràmit de CEE, tràmit de cèdules i tràmit de qualsevol documentació, ...). S’han de comunicar cada una d'elles a mesura que es produeixin, amb el codi d'intervenció 82 - diligències i/o tràmits.

Podeu tramitar per separat cada actuació o adjuntar el codi d'intervenció 82 al registre/visat del projecte o treball amb el qual estigui relacionat.

A partir del gener de 2020, el tràmit per suvencions tindrà un codi propi el 87.

Aquesta és una informació de Serveis La Punxa sobre la pòlissa de responsabilitat civil MUSAAT.