Log in

Acords de l'assemblea del desembre

En L’assemblea ordinària es varen aprovar els pressupostos per a l’any 2020 de Col.legi, Serveis la Punxa i Cecam. També es varen aprovar la modificació de la normativa de despeses de visat i de registre en determinats paràmetres, concretament:
• Es varen introduir quatre nous tipus d’actuacions professionals ( memòries tècniques, estudis i/o assaigs acústics, informe d’avaluació d’edificis i tramitació de subvencions)
• Modificació a la baixa de la intervenció d’ampliació d’altres construccions.
• Increment del 5% en les actuacions de direcció d’execució material i projectes.
• Cobrament de 3 euros pels llibres d’incidències.

En l’assemblea extraordinària es varen escollir els companys Carles Planas i Jordi Hernández per formar part del consell d’administració de Cecam.