Log in

MUSAAT, novetats 2020

 Les novetats d’enguany són les següents:
a) S’ha ampliat l’àmbit territorial a Andorra i Portugal
b) S’ha ampliat algun escaló de les sumes assegurades sense cost, concretament:
   - La suma de 375.000 euros passa a 400.000
   - La de 562.500 euros passa a 600.000
   - La de 1.125.000 euros passa a 1.200.000
   La resta segueix sense variació
c) Les primes tindran un increment del 2% (no afecta a les addicionals per danys personals i ampliació a peritatges i taxacions).
d) S’han implantat noves codificacions (sobre les que la Mútua vol portar un major control estadístic) per al treballs següents:
    - 47 memòries tècniques (codi per poder visar/registrar una memòria tècnica o una documentació tècnica, sense direcció).
    - 48 estudis acústics  (codi per poder visar/registrar estudis acústics)
   - 79 informe avaluació d’edificis (codi per poder visar/registrar avaluacions d'edificis, a Catalunya el que fem son les ITE, per tant, d'entrada no utilitzarem aquest codi)
    - 87 tramitació de subvencions (codi per poder visar/registrar la tramitació d'una subvenció que fem en representació del promotor).

VOLEM APROFITAR PER RECORDAR QUE UN DELS CONDICIONANTS DE LA POLISSA DE RESPONSABILIAT CIVIL GENERAL DE MUSAAT OBLIGA EXPRESSAMENT A COMUNICAR TOTS ELS TREBALLS PROFESSIONALS.  Per tant, recordem que també és important adjuntar el codi 82 si realitzeu qualsevol tramitació amb l'administració del treball que realitzeu (sol·licitar un CEE, una certificat d'aptitud, una llicència, ...)

Per a qualsevol consulta o aclariment de l'assegurança podeu trucar a Serveis La Punxa i la Dolors us atendrà al telèfon 972-211 854 extensió 3, i si el dubte és de codificacions trucar al Cap de visats, la Sònia Vergés al telèfon 972-493 037.