Log in

Defunció Melchor Larrinaga Espada

Lamentem comunicar-vos la defunció del company Melchor Larrinaga Espada, esdevinguda divendres dia 29 de novembre,  a l'edat de 80 anys. Vivia a Girona.

El nostre més sincer condol a tota la seva família i amics.