Log in

HIT 5/19 - Novembre

El gabinet tècnic del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España ha elaborat el cinquè número, corresponent a l'any 2019, de la Hoja Informativa Técnica (HIT), en format digital. S'hi inclouen diferents continguts sobre reglamentació, normativa i altra documentació referenciada corresponent a aquests últims mesos.

Aquesta HIT la podeu descarregar des del següent enllaç :

HIT 5/19 Novembre

També està disponible al web del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España.