Log in

Convocatòria d'Assemblea General de col·legiats/des 12-2019

En compliment dels nostres Estatuts particulars, el President, amb la conformitat de la Junta de Govern, convoca Assemblea General ordinària de col·legiats i col·legiades per al dimarts 10 de desembre de 2019, a les 17:30 h en primera convocatòria i a les 18 h en segona convocatòria, i Assemblea General extraordinària per al mateix dia a les 18 h en primera convocatòria i a les 18:30 h en segona convocatòria.

Trobareu tota la documentació,  així com també les actes de les assemblees en l’apartat restringit del web Area col·legiats/Informació col·legial/Informació de les assemblees/Convocatòria d’assemblees.

picto pdf Ordre del dia Assemblea Ordinària

picto pdf Ordre del dia Assemblea Extraordinària