Log in

Concurs infantil de felicitacions de Nadal 2019

 

Fins al proper 28 de novembre podeu enviar els dibuixos que vulguin fer la vostra mainada a la Dolors Alsina, de la seu de La Punxa, a Girona, per poder participar al concurs infantil de felicitacions de Nadal 2019.

Requisits a tenir en compte:

• Temàtica nadalenca

• S’admetrà un dibuix per persona

• Mida: màxim DIN A4

• Pot ser en color o en blanc i negre

• Termini de presentació: 28 de novembre de 2019

S'estableixen 3 primers premis en base a les tres categories següents:
 - menys de 4 anys
 - de 4 a 7 anys
 - més de 7 anys

Els dibuixos es presentaran en un sobre tancat amb la referència ”Concurs infantil de nadales 2019”. El sobre inclourà, a més del dibuix, que haurà de ser identificat amb un títol, un altre sobre tancat, en el qual constarà el mateix títol del dibuix i contindrà les dades identificatives de l’autor (nom, adreça, edat i telèfon).

Entre totes les propostes rebudes se n’escollirà una, que serà la que servirà de felicitació de nadal del Col·legi, que es tramet a tot el col·lectiu, altres col·legis i institucions i empreses del nostre sector.

A les 18:30 h del divendres dia 13 de desembre de 2019 a la sala d’actes de La Punxa, s’ha previst fer una vetllada nadalenca on es farà el lliurament de premis d’aquest concurs de nadales 2019.