Log in

Requeriment d'auditoria de software

Arrel que alguns col·legiats ens han informat que han rebut escrit de l’empresa Autodesk que els requereix per portar a terme una auditoria del software que tenen contractat, l’assessoria jurídica del Col·legi informa que:

• L’auditoria s’estén al software instal·lat al vostre equip, encara que ja no es faci servir.
• Cal consultar les condicions d’ús en les factures de compra de la llicència.
• Si no queda expressament reflectida la obligació de passar una auditoria podeu negar-vos-hi o acceptar-la voluntàriament.
• Si queda expressament reflectida, el fet de negar-vos-hi podria comportar la interrupció de la llicència i caldria veure si queda afectada alguna clàusula del contracte.

Quedem a la vostra disposició per a qualsevol consulta al telèfon 972-211854 de la Seu de Girona, i demanar per Jordi Tarrés.