Log in

Requeriment d'auditoria de software

Arran que alguns col·legiats informeu que heu rebut escrit de l’empresa Autodesk, que us requereix per portar a terme una auditoria del programari que teniu contractat, l’assessoria jurídica del Col·legi informa que:

• L’auditoria s’estén al programari instal·lat al vostre equip, encara que ja no es faci servir.
• Cal consultar les condicions d’ús en les factures de compra de la llicència.
• Si no queda expressament reflectida l'obligació de passar una auditoria podeu negar-vos-hi o acceptar-la voluntàriament.
• Si queda expressament reflectida, el fet de negar-vos-hi podria comportar la interrupció de la llicència i caldria veure si queda afectada alguna clàusula del contracte.

Quedem a la vostra disposició per a qualsevol consulta al telèfon 972 211854 de la seu de Girona. Demaneu per Jordi Tarrés.