Log in

Els Aparelladors col.laboren amb la campanya "FES + TRUETA

El Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Girona ha fet una donació a l'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta, a través de la campanya solidària "Fes+Trueta"

El Col·legi ha volgut lliurar un xec de mil quatre-cents vuitanta euros a aquesta institució dedicada a l’assistència sanitària, que aniran destinats al projecte de renovació de butaques per a pacients hospitalitzats de l’àrea de pediatria. Aquesta iniciativa pretén millorar tant la comoditat i l’autonomia dels pacients com el descans de familiars i acompanyants, fent que les butaques siguin més confortables i polivalents.

La quantitat entregada prové de la loteria de Nadal, ja que es dóna la circumstància que el número del Col·legi va ser premiat amb el reintegrament, i el romanent no reclamat és el que la Junta de Govern ha volgut destinar al projecte solidari.

La campanya "Fes + Trueta"

"Fes + Trueta" és una campanya solidària de l'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta que té l'objectiu d'implicar empreses, entitats i particulars del territori en el projecte assistencial del centre i sensibilitzar la societat gironina sobre la importància de les seves aportacions altruistes. Fins ara s'han engegat programes per a l'adquisició de nous aparells electromèdics, l’equipament tecnològic d’una sala per fer proves o exploracions, o l’adequació d’espais per fer-los més amables a pacients i familiars. També s'ha iniciat projectes que ajuden a avançar en el tractament i la cura d’algunes malalties.