Log in

Sabíeu que si ets mutualista de Musaat...

 Els avantges de què disposeu son:

- en lloguer de vehicles a través de Europcar, per tot el territori nacional.

- segona opinió mèdica. Podeu demanar que us revisin la documentació relativa a enfermetats greus, cròniques o degeneratives especialistes de prestigi, que en 15 dies han de tremetre el seu informe.

Aquests avantatges es poden fer extensives als vostres familiars directes (pares, parella o fills).

Per a més informació podeu dirigir-vos al Col·legi, preguntant per la Dolors Alsina, al telèfon 972 211 854, o directament al Club Musaat al telèfon 902 460 480 o al web www.musaat.es, a l'apartat de mutualistes amb el vostre usuari i contrasenya.