Log in

Formació en SIG

Els nous màsters i postgraus relacionats amb els sistemes d'informació geogràfica (SIG), els impartirà UNIGIS Girona i seran totalemt On-line.  UNIGIS és una empresa de formació que pertany a UNIGIS Internacional que tenen amplia experiència en formació en SIG,portant 20 edicions.

Per a més informació cliqueu el següent enllaç:

Formació en SIG