Log in

Diploma d'especialització - Sector immobiliari AICAT

 

Curs per formar professionals qualificats i facilitar la comprensió i assimilació de coneixements pràctics i útils, necessaris per a l’exercici professional com intermediari immobiliari a Catalunya.

Amb la superació satisfactòria del curs, s’obté un Diploma d’Especialització en el Sector Immobiliari (DESI-AICAT), expedit per la Universitat de Girona. Aquest títol acredita la capacitació professional requerida per poder inscriure’s en el Registre d’Agents Immobiliaris de Catalunya, imprescindible per exercir legalment la professió d’agent immobiliari d’acord amb la llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, i el decret 12/2010, de 2 de febrer, pel qual es regulen els requisits per exercir l’activitat d’agent immobiliari i es crea el Registre d’Agents Immobiliaris de Catalunya.

Podeu veure tota la informació cliclant al següent enllaç:

Diploma d'especialització - Sector immobiliari AICAT