Log in

Subvencions per a la retirada de l'amiant

El passat divendres 5 de juliol es va publicar al DOGC la resolució TES/1805/2019  que obre el termini per a la sol·licitud d'ajuts per a la retirada de l'amiant en origen. La dotació inicial d'aquesta subvenció és d'un milió d'euros i el termini de presentació s'acaba el 29 de novembre d'enguany (aquesta data queda condiciona a l'existència de crèdit).

picto pdf Enllaç a la publicació de la resolució TES/1805/2019 al DOGC.

Aquesta subvenció ve regida per la resolució TES/1200/2019, publicada al DOGC el dia 8 de maig, per la que s'aproven les bases reguladores que han de regir la convocatòria oberta d'ajuts a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya. 

Es tracta d’una subvenció de fins a 6.000 € per actuació, per a la retirada i gestió dels residus d’amiant. Els beneficiaris poden ser persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i comunitats de veïns.

picto pdf Enllaç a la resolució: Resolució TES/1200/2019 de l'Agència de Residus de Catlunya.