Log in

Objectius nova Junta de Govern

El President, el senyor Miquel Vendrell, ha informat que el Col·legi seguirà treballant en ofertar formació i reciclatge als col·legiats, procurar eines que ajudin en el dia a dia dels professionals i donar a conèixer la professió a la ciutadania, en especial als estudiants que han d’escollir carrera universitària. Ha presentat el programa de treball de la Junta de Govern per als propers 4 anys batejat:  per un Col·legi 4.0, que contempla 4 grans branques:

Col·legiats, on ha destacat la voluntat de treballar per difondre la professió en les escoles i instituts.
Societat, on destacava la voluntat de seguir incrementant la nostra presència en la societat, difondre la professió i la creació d’un grup de treball de professionals sèniors per transmetre el seu coneixement als nous col·legiats
Tecnologia, on, entre d’altres, es potenciarà el Gabinet Tècnic per facilitar l’exercici de la professió amb eines i normativa actualitzada
Comunicació, on destacava donar a conèixer a la societat qui som i què fem els aparelladors i actualitzar els canals de comunicació amb el col·lectiu

Finalment ha informat que la resta de membres que composen en seu equip són els companys i companyes Anabel Ros, Ignasi Almarza, Carme Domènech, Albert Gonzàlez, Montse Rosell i Xavier Jaime.

FotoJunta2019