Log in

Objectius nova Junta de Govern

El President, el senyor Miquel Vendrell, ha informat que el Col·legi seguirà treballant per oferir formació i reciclatge als col·legiats, procurar eines que ajudin en el dia a dia dels professionals i donar a conèixer la professió a la ciutadania, en especial als estudiants que han d’escollir carrera universitària. El programa de treball de la Junta de Govern per als propers quatre anys s'ha batejat així:  Per un Col·legi 4.0. Contempla quatre grans branques:

Col·legiats, amb la voluntat de treballar per difondre la professió en les escoles i instituts.
Societat, amb la voluntat de seguir incrementant la nostra presència en la societat, difondre la professió i la creació d’un grup de treball de professionals sèniors per transmetre el seu coneixement als nous col·legiats
Tecnologia, amb la voluntat de potenciar el Gabinet Tècnic per facilitar l’exercici de la professió amb eines i normativa actualitzada
Comunicació, amb la voluntat de donar a conèixer a la societat qui som i què fem els aparelladors i actualitzar els canals de comunicació amb el col·lectiu.

Finalment ha informat que la resta de membres que componen el seu equip són els companys i companyes Anabel Ros, Ignasi Almarza, Carme Domènech, Albert Gonzàlez, Montse Rosell i Xavier Jaime.

FotoJunta2019