Log in

VI Congreso Edificios Energia Casi Nula

El grup TECMARED organitza el VI Congreso Edificios Energía Casi Nula, que se celebrarà a Madrid el proper 23 d'octubre de 2019. El Consejo General de la Arquitectura Técnica de España és col·laborador i participa en el Comitè Tècnic, encarregat d'organitzar i programar el Congrés, així com d'avaluar les ponències que es presentin.
El termini per presentar propostes està obert i acaba el 22 de juliol. Per presentar una proposta només cal enviar un resum, i en cas que sigui acceptada la ponència, s'haurà d'enviar la comunicació completa abans del 26 de juliol.
Totes les ponències acceptades es publicaran, i les 12 que el Comitè Tècnic consideri oportú, s'exposaran en el Congrés oralment.

Es pot consultar tota la informació en el següent enllaç:

VI Congreso Edificios Energía Casi Nula

Per presentar les propostes, s'ha de fer telemàticament accedint al següent enllaç:

Presentació de propostes de comunicacions i/o projectes