Log in

Tècnics competents per elaborar ITE

El Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE) ens fa arribar una nota aclaratòria de la sentència del Tribunal Suprem sobre la relació de quins son els tècnics competents per elaborar informes d'avaluació dels edificis, basant-se amb jurisprudència anterior, on deixa clar que els únics tècnics competents son els Arquitectes i Arquitectes Tècnics i no ho son els Enginyers Tècnics Industrials, ni altres enginyers.

Podeu veure la nota aclaratòria del CGATE, clicant aquí.