Log in

Subvencions per a rehabilitació residencial

El passat dia 16 de maig es va publicar al DOGC la Resolució TES/1300/2019 per la qual s’aprovaven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la rehabilitació d’edificis de tipologia residencial. Bàsicament es fomenta la millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat i la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat. Els beneficiaris d’aquestes subvencions poden ser tant comunitats de propietaris com propietaris d’habitatges unifamiliars o societats cooperatives, empreses constructores o concessionàries. Els habitatges han de constituir el domicili habitual (en plurifamiliar com a mínim el 50 % dels habitatges).

Enllaç a la Resolució TES/1300/2019 publicada al DOGC el 16 de maig

El passat 7 de juny es va publicar al DOGC, la RESOLUCIÓ TES/1530/2019, de 4 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva i no competitiva, de les subvencions per al foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial per a l'any 2019.

Aquesta resolució obre el termini de presentació de sol·licituds de subvencions que acabarà el proper dia 20 de setembre de 2019.

Enllaç a la Resolució TES/1530/2019 publicada al DOGC el 7 de juny