Log in

Subvencions per rehabilitació residencial

El passat dia 16 de maig es va publicar al DOGC la Resolució TES/1300/2019 per la qual s’aprovaven les bases reguladores per la concessió de subvencions per al foment de la rehabilitació d’edificis de tipologia residencial. Bàsicament es fomenta la millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat i la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat. Els beneficiaris d’aquestes subvencions poden ser tant comunitats de propietaris, com propietaris d’habitatges unifamiliars o societats cooperatives, empreses constructores o concessionàries. Els habitatges han de constituir el domicili habitual (en plurifamiliar com a mínim el 50% dels habitatges.

Enllaç a la Resolució TES/1300/2019 pubicada al DOGC el 16 de maig

El passat 7 de juny es va publicar al DOGC, la RESOLUCIÓ TES/1530/2019, de 4 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva i no competitiva, de les subvencions per al foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial per a l'any 2019.

Aquesta resolució obre el termini de presentació de sol·licituds de subvencions que acabarà el proper dia 20 de setembre de 2019.

Enllaç a la Resolució TES/1530/2019 pubicada al DOGC el 7 de juny