Log in

Recordatori de l'àmbit d'aplicació del CEE

 Recordatori de l'àmbit d'aplicació del RD 235/2013 pel que es va aprovar el procediment bàsic per la Certificació Energètica dels Edificis.

L’àmbit d’aplicació dels CEE que establia el RD 235/2013 de 5 d'abril que aprova el procediment bàsic per la certificació de l'eficiència energètica dels edificis, va ser modificat pel RD 564/2017 de 2 de juny (BOE A 2017 número 6350). Amb aquesta modificació es va canviar el redactat dels punts a) i d) de l’àmbit d’aplicació, i que fan referència als edificis protegits i industrials respectivament.

Alguns dels dubtes més habituals és si els habitatges de menys de 50m2 estan obligats a obtenir el CEE. Transcrivim la pregunta i resposta de Ministerio pel que fa a aquesta qüestió:
¿Qué edificios de menos de 50 m2 quedan excluidos de obtener el certificado de eficiencia energética?
Quedan excluidos de la obligación de obtener el certificado, aquellos edificios aislados físicamente y con una superficie útil total inferior a 50 m2. Las viviendas apartamentos y locales de menos de 50 m2 que formen parte de un edificio, si tienen la obligación de obtener el certificado de eficiencia energética.
 

Adjuntem l’enllaç al text del RD 235/2013 on s'hi inclouen les modificacions del RD 564/2017.