Log in

Subvencions per retirada de residus d'amiant

El passat dia 30 d'abril d'enguany l'Agència de Residus de Catalunya va aprovar la RESOLUCIÓ TES/1200/2019, publicada al DOGC el dia 8 de maig, per la que s'aproven les bases reguladores que han de regir la convocatòria oberta d'ajuts a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya. 

Es tracta d’una subvenció fins a 6.000€ per actuació, per la retirada i gestió dels residus d’amiant. Els beneficiaris poden ser persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i comunitats de veïns.

El termini per la presentació de sol·licituds encara no és obert, segons ens ha informat l’Agència es publicarà la resolució entre juny i juliol. Aquesta subvenció no tindrà límit de temps per la seva presentació, sinó que s’acabarà quan s’hagi exhaurit la dotació econòmica. Un dels documents necessaris per demanar aquesta subvenció és un projecte tècnic que defineixi i valori les actuacions objecte de sol·licitud.

picto pdf Enllaç a la resolució: Resolució TES/1200/2019 de l'Agència de Residus de Catlunya.