Log in

Llei 5/2019 reguladora dels contractes de crèdit immobiliari

El 16 de març de 2019 es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) núm. 65, la Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels
contractes de crèdit immobiliari, que entrarà en vigar el 16 de juny de 2019.

Com a principals novetats, podem destacar les següents:
- S’estableixen unes normes de transparència que han de regir en els contractes.
- Regula el règim jurídic dels prestadors i intermediaris de crèdits immobiliaris, que inclou l’obligació d’analitzar la solvència del
prestatari abans de concedir-li un crèdit, establint un règim de supervisió i sanció.
- Estableix normes de conducta que han de regir l’activitat dels prestadors, els intermediaris de crèdits immobiliaris, representants designats i assessors.
- Es prohibeixen les clàusules sòl: això significa que no es pot aplicar un interès mínim en hipoteques de interès variable.
- S’augmenten els terminis i les quantitats impagades per què el creditor hipotecari pugui iniciar els tràmits d’execució.
- El prestador és qui s’ha de fer càrrec de les despeses derivades de l’Impost d’Actes Jurídics Documentats, notari, registre.
- El prestatari, qui rep els diners, es farà càrrec de les despeses de taxació, sense que les entitats puguin designar unilateralment les societats taxadores de l’immoble hipotecat, i també pagarà la seva còpia de l’escriptura.
-Es fixen comissions d’amortització anticipada del préstec més flexibles i moderades que les que hi havia actualment.

Adjuntem enllaç a la Llei i a la informació que ens fan arribar els nostres assessors Ribas-Àlvarez

Llei 5/2019

Informació dels nostres assessors