Log in

Dones a la construcció - Per la igualtat de gènere

Emmarcat dins els actes d'àmbit institucional que s’han encetat, tant a Catalunya com a Espanya, el Col·legi ha volgut fer la seva aportació mitjançant la creació , en el si de la Junta de Govern, de la comissió per a la igualtat de gènere. Està formada per les companyes Maria Carme Domènech Garcia, Anabel Ros Nuño i Maria Dolors Torrentà Cortés.

S’ha contactat amb altres institucions i entitats per tal de sumar esforços i sinergies per posar de manifest les desigualtats entre homes i dones i per intentar aportar propostes i solucions.

La senyora Ros, assisteix, en representació del Consell de Col·legis d’Aparelladors de Catalunya, a les reunions de la comissió per la igualtat creada en la Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya.

Amb l’objectiu de donar visibilitat als greuges i problemes de les dones, en especial al sector de la construcció, es va realitzar una enquesta entre el col·lectiu de dones aparelladores de les comarques gironines de la que s’han rebut setanta-dues respostes, de les dues-centes vuit que es van enviar (34,6%), de les que es desprenen les dades següents: (cliqueu per accedir a l’enquesta)

• L’edat està entre els 24 i 70 anys, essent la mitjana de 42,5 anys.
• El 92% exerceix la professió i , d’aquest, un 66% ho fa com a liberal autònoma.
• Els càrrecs que ocupen són molt diversos; des del propi d’autònoma liberal, fins a arquitecta tècnica municipal, passant per sotsdirectora d’infraestructures i espais, cap d’obra, delineant o assalariada.
• 30 persones han manifestat haver rebut algun tipus de discriminació pel fet de ser dona.
• 43 persones realitzen tasques de coordinació de seguretat.
• Es detallen propostes d’actuacions per poder resoldre problemes diaris en l’exercici professional.

El passat 12 de març es va portar a terme una taula rodona sota el títol “Dones a la Construcció” on es van posar de manifest problemàtiques, experiències i iniciatives dins del nostre sector. I es va fer des de diferents punts de vista. Varen intervenir la companya Carme Domènech, que va mostrar les seves experiències com coordinadora de seguretat i salut a les obres; la Sra. Assumpció Puig, degana del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya; la Sra. Anna Sánchez, enginyera civil; i la Sra. Beartriz Oliete que va explicar el projecte “ women can Build” ,de la Fundación laboral de la Construcción, adreçat a integrar les dones en els oficis de la construcció.

Es varen presentar les dades de l’enquesta esmentada anteriorment , així com també de l’enquesta realitzada pel Consejo General de l’Arquitectura Tècnica a nivell de d’Espanya. (cliqueu per accedir a l’enquesta)

Foto181558 2