Log in

NOVA GUIA de VISAT per treballs professionals

En aquesta guia hi trobareu el llistat dels treballs més habituals que visem. Per cadascun d'ells hi ha les codificacions que hem d'incloure a la nota d'encàrrec (NEP) i també el contingut mínim del treball. En alguns casos indiquem quins documents no ha de contenir el treball.

Per altra banda, hem inclòs un llistat de recomanacions generals a tots els visats, i que són errors que es produeixen freqüentment.

A l'àrea de col·legiats, dins l'apartat de visats i registres que apareix al menú de la dreta hi trobareu aquest document, tan a Visat de Projectes com a Guia de treballs professionals.

Enllaç al document Codificació i contringut dels treballs per visats: Guia de visat de treballs professionals (act. abril 2019)

Aprofitem per recordar-vos que també hi trobareu penjat el protocol per tramitar documents a l'Oficina Virtual, on s'hi indica el format i mida dels treballs i l'espai que ocupa el segell de visat a la portada i a la resta de pàgines del treball.

Enllaç al protocol per tramitar documents a l'Oficina Virtual: Protocol per tramitar documents a l'oficina virtual.