Log in

EN ALGUN LLOC DEL WEB QUE NO RECORDO...

Trobareu documentació útil, cal accedir a l'àrea restringida del web i anar a  l'Àrea de col·legiats/ Serveis al col·legiat/ Visats/ Documents de visat-impresos/ Altres impresos. Us podeu descarregar els documents següents:

-Fitxa de característiques

-Acta de replanteig i d'inici d'obra

-Acta de recepció d'obra

-Annex a l'acta de recepció d'obra

-Acta de recepció definitiva d'obra

-Certificat de línies elèctriques.