Log in

Canvis al DB HE0 i HE1 del CTE

Actualment s'està treballant en el projecte de Real Decreto que modifica el Codi Tècnic de l'Edificació, CTE. Ja han sortit els primers esborranys del documents modificats que podeu trobar al següent enllaç de la pàgina web del codi tècnic del Ministerio de Fomento.

Enllaç directe al projecte de Real Decreto que modifica el CTE: Código Técnico - documentos complementarios

Efinovatic ha fet una xerrada explicant els canvis que suposen el nou redactat dels documents DB-HE0 i HE1. Els canvis en la limitació de consum i la limitació de demanda són exigents i obligaran a fer canvis importants a l'envolvent de l'edifici.

Enllaç a la xerrada d'Efinovatic: Novedades sobre del DB HE0 y HE1 del CTE

Aniran fent xerrades informatives per tal que ens posem al dia abans de l'entrada en vigor del nou CTE. Us seguirem informant.