Log in

Llei 5/2019 reguladora dels contractes de crèdit immobiliari

S'acaba de publicar la Llei 5/2019 de 15 de març (BOE nº65 de 16 de març de 2019) reguladora dels contractes de crèdit immobiliari. Entrarà en vigor als tres mesos de la seva publicació (16 de juny de 2019).
Segons l'article 13 d'aquesta llei, els professionals homologats també podran fer taxacions dels immobles aportats com a garantia de crèdit immobiliari.
A la disposició addicional desena concreta que el Gobierno aprovarà en el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta norma el règim d’homologació d’aquells professionals que puguin fer taxacions. En aquest mateix termini el Ministeri d’Economia i Empresa avaluarà la conveniència de modificar la ECO/805/2003.

Adjuntem enllaç a la Llei:

Llei 5/2019