Log in

Sabíeu que podeu obtenir avantatges....

A través del conveni de col·laboració amb el Col·legi, en obrir un compte expansió negocis Pro i domiciliar-hi la quota col·legial i un altre rebut més, podeu obtenir avantatges:

- Abonament anual del 10 % (màxim 50 €) de les quotes col·legials.

- Sense comissions d'administració i manteniment.

- Abonament fins a 60 € en la primera quota del Col·legi.