Log in

Sabíeu que podeu obtenir avantatges....

A través del conveni de col·laboració amb el Col·legi, al obrir un compte expansió negocis Pro i domiciliar-hi la quota col·legial i un altre rebut més, pots obtenir avantatges:

- Abonament anual del 10% (màxim 100€) de les quotes col·legials.

- Sense comissions d'administració i manteniment.

- Abonament fins a 60 € en la primera quota del Col·legi.