Log in

HIT 2/19 - Març

El Gabinet Tècnic del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España ha elaborat el segon número, corresponent a l'any 2019, de la Hoja Informativa Técnica (HIT), en format digital. S'hi inclouen diferents continguts sobre reglamentació, normativa i altra documentació referenciada corresponent a aquests últims mesos.


Aquesta HIT la podeu descarregar des del següent enllaç :

HIT 2/19 Març

També està disponible al web del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España.