Log in

Llistat de normativa més habitual per projectes

Està penjat a l'Àrea Col·legiats / Àrea Tècnica / Cercador de normativa o Documentació per justificar aplicació normativa.

Es tracta d'un document editable (en Word i en programari lliure) que podeu adjuntar als vostres projectes. Els primers apartats corresponen a normativa tècnica general, que habitualment haureu d'incloure a tots els projectes, memtre que a la segona part hi ha la normativa específica segons el tipus de treball. És important que en aquesta segona part elimineu les seccions que no corresponen al treball que esteu elaborant.