Log in

Necessiteu una assegurança....ja sigui professional o particular?

A través de Serveis La Punxa, us podem oferir qualsevol tipus d’assegurança mitjançant les mútues de la professió Musaat i Premaat:
-responsabilitat civil professional
-previsió
-assegurances específiques del sector de la construcció:
    .assegurança desenal del promotor
    .assegurança tot risc construcció
    .assegurança responsabilitat civil promotor/constructor
    .multirisc de la llar o despatx
    .responsabilitat civil per taxador
-altres:
    .assistència sanitària
    .vehicles
    .assegurança de vida
    .llar, embarcacions, caça, ...
Demaneu oferta sense compromís a la Dolors Alsina, a la seu de La Punxa o al telèfon 972211854