Log in

Formació al Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials

El nostre Col·legi i el Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials tenen subscrit un conveni, pel qual, podem accedir a la seva formació i amb el mateix preu dels seus col·legiats. Per això us animem a que entreu regularment a la seva pàgina web,  per si ofereixen algun curs que us pot interessar. Hi podeu accedir clicant al següent enllaç:

Formació Enginyers Tècnics Industrials

El pròxim és CÀLCUL I DISSENY D’INSTAL·LACIONS SOLARS FOTOVOLTAIQUES PER AUTOCONSUM que s'impartirà el 6 i 13 de març. L'Objectiu del curs és donar una visió detallada dels requisits de disseny de les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica per autoconsum, arrel de la publicació del RDL 15/2018, que juntament amb el RD 900/2015, regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques per al subministrament i la producció d'electricitat amb autoconsum. Al finalitzar el curs els participants hauran adquirits els coneixements necessaris per dur a la pràctica el disseny d’una instal·lació d'energia solar fotovoltaica d'autoconsum d'acord amb el que estableix la normativa vigent.