Log in

Jornades de formació gratuites d'Efinovatic

L'empresa Efinovatic és la que ha desarrollat el procediment oficial de certificació energètica dels edificis existents CE3X, ampliant aquest programa per poder certificar també els edificis de nova construcció, tant en fase de projecte com de final d'obra. L'empresa també han desarrollat una altre eina, el SGSAVE, que permet modelar l'edifici amb SketchUp, utilitzant pel càlcul l'EnergyPlus, un programa de simulació tèrmica dels edificis dels més avançats que existeix i amb ell es poden fer estudis de la demanda i el consum energètic dels edificis. A més amb el SGSAVE es pot realitzar la verificació del DB HE0 i HE1 i la certifcació energètica dels edificis modelats amb REVIT.

Efinovatic ofereix unes jornades gratuïtes de formació de 1,5h de durada que s'impartiran l'últim dijous de cada mes.  A continuació es detallen les que ja estan programades:

- Jornada sobre Certificación energética y verificación del DB HE0 y DB HE1 con SG SAVE. Dijous 28/02/2019 a las 12 h. Més informació i matriculació a:  http://www.efinovatic.es/cursos/curso/112/
- Jornada sobre Novedades en el DB HE del CTE de 2019. Dijous 28/03/2019 a las 12 h. Més informació y matriculació a:  http://www.efinovatic.es/cursos/curso/113/
- Jornada sobre Passivhaus. Dijous 25/04/2019 a las 12 h. Més informació y matriculació a:  http://www.efinovatic.es/cursos/curso/114/

En cas de no poder veure alguna de les sessions, podreu accedir als videos en diferit que tenen penjats al seu web Efinova. Com el que es va impartir al mes de gener de:  Certificación energética, verficación del DB HE0 y DB HE1 del CTE y analisis de resultados con CE3X en edificios nuevos.