Log in

HIT 1/19 - Gener

El Gabinet Tècnic del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España ha elaborat el núm. 1 corresponent a l'any 2019 de la Hoja Informativa Técnica (HIT) en format digital, amb diferents continguts sobre reglamentació, normativa i altra documentació referenciada corresponent a aquests últims mesos.


Aquesta HIT la podeu descarregar des del següent enllaç :

HIT 1/19 Gener

També està disponible al web del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España.