Log in

Nous documents per ajudar al compliment del CTE en projectes.

Hem actualitzat l’Àmbit d’aplicació del CTE. Aquesta part la podeu llegir directament a la web desplegant cadascun dels documents bàsics o bé baixar-vos un PDF que trobareu a documents relacionat.

Hem inclòs una fitxa índex de justificació del CTE que és editable i la podeu incloure dins els vostres projectes. Aquest document permet marcar els DB que són d’aplicació al vostre treball i quins no, de manera que només calgui justificar a la memòria els que haureu marcat amb un sí.

També hi trobareu un quadre dels DB d’aplicació als treballs més habituals. Per obra nova de garatges, trasters i porxos i per reforma d’edificacions existents (canvis d’ús, fonaments i estructura, cobertes, façanes i fusteries i reformes interiors d’habitatges). Aquest document és orientatiu i serveix per no descuidar-nos de justificar cap DB que pugui ser d’aplicació al treball que estem fent. Al projecte haureu de justificar tots els documents que li siguin d’aplicació.

Tot plegat ho trobareu a l’Àrea Tècnica – Normativa i legislació – Codi Tècnic de l’Edificació, que hi podeu accedir amb el vostre nom d’usuari i contrasenya.

Esperem que us siguin d’ajuda.
Gabinet Tècnic – Col·legi d’Aparelladors de Girona.