Log in

Últimes ofertes de feina

Trobareu la informació de les ofertes de feina següents si entreu a la part restringida del web, a l'apartat de Borsa de Treball

- Una empresa de la Cerdanya necessita un tècnic per a la gestió tècnica i administrativa en el seguiment i control d'obres de construcció.

- Empresa de Girona necessita un arquitecte tècnic per fer visites d'obra, familiarització amb ERP, realització de pressupostos, seguiment de feines en execució...

- Una oferta per treballar en una oficina tècnica de Llagostera per la interpretació i creació de plànols i valoració de pressupostos. També per fer visites d'obres.

- Una oferta per treballar en una oficina tècnica de Roses per a la redacció d'ITE's i altres feines vinculades a l'arquitectectura tècnica.

- Una oferta per a un arquitecte tècnic autònom per a la valoració, control i seguiment d'obres de rehabilitació a la província de Girona.

- Un despatx de càlcul d'estructures en l'edificació busca un arquitecte tècnic que pugui donar suport en el dibuix de plànols d'estructures  en autocad i en els càlculs i en la redacció d'amidaments d'estructures.