Log in

Documents d'orientació tècnica de la Fundación Musaat

Des de la Fundación Musaat s'impulsa la creació d'un programa de publicacions de documents d'orientació tècnica en el qual tinguin cabuda treballs i estudis que fomentin la prevenció d'accidents laborals, la innovació i la major qualitat en l'edificació, així com obres de recerca històrica i cultural que pel seu contingut siguin concordes amb les seves finalitats fundacionals.

En essència el programa de publicacions de la Fundació MUSAAT pretén la divulgació tècnica mitjançant la publicació d'articles i recerques donant difusió a aquests treballs i posant-los a la disposició de la Societat.

L'últim editat de façanes s'ha esgotat en paper, però el poder trobar a la web de MUSAAT clicant al següent enllaç on també trobareu la resta de publicacions de la Fundación de l'asseguradora.

Fundación MUSAAT