Log in

Premiat el número de loteria de Nadal

El número de loteria que jugava el Col·legi ha estat premiat amb el retorn de la quantitat jugada.

El premi es farà efectiu a qualsevol oficina col.legial a partir del dia 15 de gener.