Log in

Voleu formar part de la llista de certificadors energètics?

En el web del col·legi, el ciutadà pot consultar el llistat de tècnics certificadors i, des de l'Icaen també hi ha un enllaç  a la llista dels diferents col·legis professionals.

Si en voleu formar part, cal omplir el formulari que trobaràs al web, a l'apartat àrea col·legiats/àrea tècnica/certificació i eficiència energètica/butlleta alta tècnic.

La butlleta és a doble cara, s'ha de signar manualment i es pot fer arribar a qualsevol seu col·legial a l'atenció de l'Assumpció Gich.