Log in

Sabíeu que tenim una base de dades digital de preus de construcció de Girona?

Consisteix en els preus de les partides d’obra de la construcció més habituals, estructurats en preus d’edificació, preus d’urbanització, partides compostes d’edificació i preus de seguretat i salut.

Aquesta base de dades té el seu origen en el Butlletí de Costos que el Col·legi va publicar l’any 1990 en un llibre en dos volums, va ser actualitzat  l’any 1991. Posteriorment es va publicar en suport informàtic la Base de Dades de la Construcció de Girona  l’any 1999, i s’ha anat actualitzant des de llavors. L'última actualització es de l’1 de febrer de 2018.

La podeu sol·licitar a qualsevol de les oficines col·legials a les visadores, que us enviaran un correu electrònic amb les indicacions per poder-la descarregar .

El preu és de: 30 € + IVA per a les persones col·legiades al Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Girona i de 75 € + IVA per a les persones col·legiades a altres col·legis i per a altres persones o empreses.