Log in

Informació de Serveis La Punxa

Volem recordar-vos que, fins el proper 14 de desembre, Musaat admet modificacions en la suma assegurada per al proper any.

Igualment, fins a final d’any, es poden trametre les sol•licituds per passar a la pòlissa gratuïta d’inactius jubilats i hereus, si es compleixen determinats requisits.

Recordar que les condicions de la pòlissa obliguen a comunicar totes les actuacions professionals que portem a terme, incloses totes aquelles referides a tràmits i gestions de qualsevol mena. S’han de comunicar una a una a mesura que es produeixin.

Les comunicacions mitjançant DAP poden signar-se amb certificat de signatura digital.

picto pdfNou imprès DAP