Log in
 
 

Formació

El periode d'inscripcións és del 13 Abr 2022 10:00 al 17 Mai 2022 14:50
2022/09 - Inspeccions I Informes ITE. Diagnosi I Terpèutica D'edificis Existents - Details
Afegir al calendari 2022-05-17 16:00:00 2022-05-31 20:00:00 Europe/Madrid 2022/09 - Inspeccions i informes ITE. Diagnosi i terpèutica d'edificis existents Presentació: El Decret 67/2015, sobre la Inspecció Tècnica dels Edifi ONLINE false YYYY/MM/DD
Categoria Cursos temàtics
Lloc: Plataforma webinar: Zoom, ONLINE
Data: 17 Mai 2022 -  31 Mai 2022
Horari: 16:00 -  20:00
 
Descripció del curs:
Presentació: El Decret 67/2015, sobre la Inspecció Tècnica dels Edificis d’Habitatges, pretén instituir un sistema de control periòdic de l’estat dels edificis d’habitatges, portant a la pràctica un procediment per verificar el deure que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els seus immobles.
Objectius:

• Conèixer amb deteniment i de forma transversal la ITE de Catalunya, en quant al decret (67/2015), la inspecció, l'informe i les tramitacions a seguir.
• Adquirir els coneixements i criteris de raonament bàsics per intervenir en la diagnosi i el tractament terapèutic d'edificis existents, en les fases d'inspecció, elaboració de dictàmens i direcció de tractaments terapèutics.
• Adquirir coneixements per intervenir en casos d'urgència.
• Adquirir coneixements i tècniques per assessorar transversalment clients i fidelitzar-los, en el concepte de tècnic de capçalera

Programa del curs: 1. Raó de ser de la ITE.
2. Marc normatiu respecte al deure de conservació d'edificis.
3. Anàlisi detingut i transversal de les característiques de la ITE a Catalunya (decret 67/2015).
4. Exemple d'informe ITE.
5. Criteris bàsics per fer la inspecció, la diagnosi i terapèutica d'edificis existents.
6. Exemples pràctics de diagnosi i terapèutica:
    • Parets de tàpia. Criteris bàsics de diagnosi i terapèutica. Aplicació a la ITE
    • Estructures de fusta. Criteris bàsics de diagnosi i terapèutica. Aplicació a la ITE.

7. Anàlisi de casos reals d'inspecció, diagnosi i terapèutica d'edificis existents. Aplicació a la ITE.

Adreçat a: Arquitectes tècnics/ques o arquitectes
Forma d'avaluació: Assistència al 80 % de les classes
Durada: 12 h.
Professor:

Félix Ruiz, Arquitecte tècnic col·legiat. Doctor Enginyer Civil. Enginyer d'Obres Públiques. Director del Campus Universitari de la Mediterrània, Perit Judicial i tècnic de l'Administració Local. Col·laborador de l'Institut d'Estadística i Matemàtica Aplicada a l'Edificació (de la UPC).

Dates:

17, 24 i 31 de maig de 2022

Horari: De 16 h a 20 h
Limitat a: 20 assistents
Inscripció mínima: 5 assistents
Preu de matrícula: 30 € (inclòs en el preu del curs)
Preu del curs: Preu per col·legiats/des amb beca:   30 €

Preu per col·legiats/des:                  120 €

Preu per altres col·legiats/des:        132 €

Preu per no col·legiats/des:            150 €