Log in
 
 

Formació

El periode d'inscripcións és del 17 Mar 2022 09:30 al 26 Abr 2022 14:00
Assemblea General Ordinària I Extraordinària De Col·legiats I Col·legiades - Details
Afegir al calendari 2022-04-26 17:30:00 2022-04-26 21:00:00 Europe/Madrid Assemblea General Ordinària i Extraordinària de col·legiats i col·legiades ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE COL·LEGIATS I COL·LEGIADES ORDRE DEL DIA 1 – Lectura i a 17005 GIRONA false YYYY/MM/DD
Categoria Assemblees col·legials
Lloc: Sala d'Actes de La Punxa , 17005 GIRONA

Adreça: C/ Santa Eugènia 19

Telèfon: 972 21 18 54

Data: 26 Abr 2022
Horari: 17:30 -  21:00
 
Descripció del curs:

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE COL·LEGIATS I COL·LEGIADES

ORDRE DEL DIA

1 – Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes de les Assemblees Generals Ordinària i Extraordinària de col·legiats i col·legiades de 21-12-2021

2 – Informes de la comissió econòmica

3 – Informes de Presidència.

4 – Memòria d’activitats 2021 i aprovació si s’escau.

5 – Examen i, si s’escau, aprovació de la liquidació del pressupost de 2021 i aplicació de resultats de Col·legi, Serveis La Punxa i Cecam.

6 - Precs i preguntes.

(la documentació relativa a la liquidació del pressupost 2021 així com també les actes de les assemblees i les memòries d’activitats les podeu trobar a l’apartat restringit del web àrea col·legiats/informació col·legial/informació de les assemblees/convocatòria d’assemblees”).

 

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE COL·LEGIATS I COL·LEGIADES

ORDRE DEL DIA

1 – Proposta de modificació, i aprovació si s’escau, dels estatuts del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Girona.

2 – Proposta de modificació del reglament de despeses de visat:
          Apartat 6 - altres casos - (casos de modificacions)
          Apartat 7 - retorn de despeses de visat ( duplicitat d’un visat)
          Apartat 8 – Criteris d’aplicació

3 – Precs i preguntes

Podeu consultar la documentació a debatre al nostre web , a l’apartat àrea col·legiats/informació col·legial/informació de les assemblees/convocatòria d’assemblees.