MENU_EVENT_PRINT

2022/26 - GPS - Receptor SPECTRA SP60 - Details

Lloc: CECAM de Celrà , 17460 CELRÀ ().

Adreça: C/Pirineus cant. C/Falgueres

Telèfon: 972 49 20 14

Data: 03 febrer 2022 - 03 febrer 2022
Horari: 11:00 - 13:00
Descripció del curs:
Presentació: Aquesta sessió té per objecte explicar el funcionament de l’aparell amb antena receptora SP60 de Spectra, aparell topogràfic electrònic que obté les coordenades dels punts a través de la xarxa de satèl·lits GPS, amb precisió centimètrica, amb correcció de les dades via telèfon en temps real. La controladora és la Trimble TDC600.

Obté les coordenades dels punts georeferenciades amb el sistema de coordenades UTM H31 ETRS89

Durada: 2 h
Professor: Amadeu Escriu Giró, arquitecte tècnic
Data: 3 de febrer de 2022
Horari: De 11:00 h a 13:00 h
Limitat a: 5 assistents
Inscripció mínima: 2 assistents
Preu del curs

Preu per col·legiats/des:                  5 €

Preu per altres col·legiats/des:      11 €

Preu per no col·legiats/des:           12.50 €