Log in
 
 

Formació

El periode d'inscripcións és del 20 Des 2021 10:00 al 03 Mar 2022 10:00
2022/04 - CURS PRÀCTIC REHABILITACIÓ ENERGÈTICA 2021 - Details
Afegir al calendari 2022-03-03 16:00:00 2022-03-17 19:00:00 Europe/Madrid 2022/04 - CURS PRÀCTIC REHABILITACIÓ ENERGÈTICA 2021 Presentació: Aquest curs pretén adquirir coneixements tè ONLINE false YYYY/MM/DD
Categoria Cursos temàtics
Lloc: Plataforma webinar: Zoom, ONLINE
Data: 03 Mar 2022 -  17 Mar 2022
Horari: 16:00 -  19:00
 
Descripció del curs:
Presentació:

Aquest curs pretén adquirir coneixements tècnics i eines relacionades amb les mesures de millora d’estalvi energètic: comportament dels ocupants, envolupant, sistemes actius i renovables.
S’acabarà amb la resolució d’un cas pràctic d’un edifici.

Programa del  curs:

1. Introducció mesures eficiència energètica
    a. Introducció i àmbit normatiu
    b. Solucions per cobertes i terres
    c. Solucions per façanes i murs
    d. Solucions per finestres
    e. Estratègies de condicionament passiu
   f. Hermeticitat, infiltracions i test Blower Door. Relació hermeticitat-energia-salut-confort
    g. Mesures de canvi de comportament dels usuaris de l’edifici
    h. Condensacions, difusió de vapor i patologies. Làmines de control de vapor.
    i. Ponts tèrmics.
2. Actuació sobre les instal·lacions
    a. Caracterització de les instal·lacions tèrmiques existents (problemes i diagnosis)
    b. ¿com avaluem l’eficiència energètica dels sistemes? El rendiment
    c. Escenaris d’actuació sobre les instal·lacions en projectes de rehabilitació.
    d. Ventilació doble flux amb recuperador de calor. Qualitat del aire.
    e. Il·luminació
    f. Gestió de l’aigua
3. Energies renovables
    a. Marc normatiu
4. Guia incorporació renovables en edificis existents
    a. Introducció
    b. Solar tèrmica
    c. Solar FV
    d. Biomasa
    e. Aerotèrmia i geotèrmia
    f. Intercanviador terra/aire
5. Ajudes a la rehabilitació
    a. Àmbit normatiu
    b. Exigències tècniques: certificats CEE, CTE
    c. Intervencions complementaries a l’estalvi energètic
   d. Annexos al projecte: el control de qualitat, la seguretat i la salut i la gestió de residus.
6. Resolució cas pràctic d’un edifici amb el CE3x.

Objectius: Una vegada completat l’anàlisi de l’eficiència energètica des de el punt de vista més normatiu i/o relacionat amb els principis bàsics de la física dels edificis, l’objectiu serà exposar alternatives i pràctiques aplicables a la millora o rehabilitació energètica.
L’estudi i la posada en pràctica de les possibles mesures d’estalvi energètic comporta per un costat un coneixement previ del funcionament de l’edifici i per una altra banda els objectius a aconseguir amb les mesures de millora.
A qui va adreçat: Arquitectes tècnics/ques i altres professionals de l’edificació.
Forma d'avaluació: Assistència al 80 % de les classes.
Durada: 9 h
Professor: Xavier Jaime Novo, arquitecte tècnic, Certified Passive House Designer & Tradesperson termògraf ITC Nivell II, Blower Door
Dates:

3, 10 i 17 de març

Horari: De 16 h. a 19 h.
Limitat a: 25 assistents
Inscripció mínima: 5 assistents
Preu de matrícula: 20 € (inclòs en el preu del curs)
Preu del curs

Preu per col·legiats/des amb beca: 20 €

Preu per col·legiats/des:                 90 €

Preu per altres col·legiats/des:       100 €

Preu per no col·legiats/des:            112 €