MENU_EVENT_PRINT

2022/19 - Certificació Energètica CE3X (edificis Existents) - Details

Lloc: Plataforma webinar: Zoom, ONLINE ().
Data: 13 Gen 2022 - 25 Gen 2022
Horari: 16:00 - 19:00
Descripció del curs:
Presentació: Curs dirigit a professionals que vulguin introduir-se en el coneixement de les eines oficials per al compliment de la limitació de la demanda energètica i la realització de la qualificació i la certificació energètica d’edificis existents.

El curs es realitzarà de forma eminentment pràctica.

Programa del curs: 1. INTRODUCCIÓ
     1.1. Directiva 202/91/CE del Parlament Europeu i Reial Decret 47/2002
     1.2. Àmbit d’aplicació
     1.3. Exclusions
     1.4. Eines informàtiques per la certificació
     1.5. Que inclourà?
     1.6. Model de certificat

2. CE3x PER EDIFICIS EXISTENTS
     2.1. Tràmits a realitzar
     2.2. Obtenció de dades
            2.2.1. Dades administratives
            2.2.2. Dades generals
            2.2.3. Envolupant tèrmica, CTE-HE1
            2.2.4. Sistemes i instal·lacions, RITE...
            2.2.5. Ombres (Mètode simplificat i eines informàtiques existents)
     2.3. Qualificació
     2.4. Mesures de millora
     2.5. Anàlisi econòmic
     2.6. Configuració de l’informe CEE (Documentació i anotacions)
     2.7. Generació de certificat, arxiu XML i etiqueta
     2.8. Comprovació CTE EH0 i EH1
     2.9. Extensions i complements comercials del programa
     2.10. Tramitació ICAEN

3. APP per mòbils i tauletes
     3.1. Funcionament bàsic
     3.2. Connexió directa amb el cadastre
     3.3. Orientacions
     3.4. Ombres.

Forma d'avaluació: Assistència al 80 % de les classes
Durada: 12 h
Professor:

Ramon Soler Plana, arquitecte tècnic

Nota: Caldrà que l'alumne hagi instal·lat l'última versió del programa CE3X (instal·lat i donats d’alta a Efinovatic per descarregar les extensions)
Dates:

13, 18, 20 i 25 de gener

Horari: De 16 h a 19 h
Limitat a: 24 assistents
Inscripció mínima: 5 assistents
Preu de matrícula: 20 € (inclòs en el preu del curs)
Preu del curs: Preu per col·legiats/des amb beca:    20 €

Preu per col·legiats/des:                    120 €

Preu per altres col·legiats/des:           132 €

Preu per no col·legiats/des:                150 €