MENU_EVENT_PRINT

Assemblea General Ordinària I Extraordinària De Col·legiats I Col·legiades - Details

Lloc: Sala d'Actes de La Punxa , 17005 GIRONA ().

Adreça: C/ Santa Eugènia 19

Telèfon: 972 21 18 54

Data: 09 Des 2021 - 09 Des 2021
Horari: 17:30 - 21:00
Descripció del curs:

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE COL·LEGIATS I COL·LEGIADES

ORDRE DEL DIA
1- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes de les Assemblees Generals Ordinària i Extraordinària de col·legiats i col·legiades del 27-4-21
2- Informes de Presidència.
3- Quotes i aportacions dels col·legiats i col·legiades per al 2022
4- Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost ordinari de l’any 2022 de Col·legi, Serveis La Punxa i Cecam
5- Nomenament de la comissió econòmica per a la liquidació del pressupost de l’exercici 2021.

Podeu consultar la documentació a debatre al nostre web , a l’apartat àrea col·legiats/informació col·legial/informació de les assemblees/convocatòria d’assemblees.

 

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE COL·LEGIATS I COL·LEGIADES

1 - Nomenament d’un membre del col·lectiu per formar part del Consell Assessor del Centre d’Estudis de la Construcció i Anàlisis de Materials SLU, a proposta de la Junta de Govern.
2 - Ratificació del nomenament d’un membre del Consell Assessor de Cecam per a formar part del Consell d’Administració del Centre d’Estudis de la Construcció i Anàlisi de Materials S.L, a proposta del Consell Assessor.

Podeu consultar la documentació a debatre al nostre web , a l’apartat àrea col·legiats/informació col·legial/informació de les assemblees/convocatòria d’assemblees.