MENU_EVENT_PRINT

2021/41 - PRODUCTES PER A LA CONSTRUCCIÓ: Sto Ibérica SLU (Façanes Ventilades) - Details

Lloc: Plataforma webinar: Zoom, ONLINE ().
Data: 08 Jul 2021 - 08 Jul 2021
Horari: 11:00 - 12:00
Descripció del curs:
Presentació: Sessió informativa de patologies habituals en façanes ventilades.
Programa:

1. Mur base (realització de perforacions mitjançat percussió, no garantir l’estanqueïtat de l’aire).
2. Aïllament (pèrdua d’efectivitat per compressió del material aïllant).
3. Barreres tallafocs (metodologia correcte de disseny en el projecte).
4. Subestructura (corrosió per defectuosa elecció de protecció de l’ancoratge, corrosió per par galvànic, eliminació de junta de dilatació de la perfilaria, no col·locació de perfil inicial).
5. Càmera d’aire (no compartimentació de la càmera, interrupció de la càmera).
6. Aplacats (volada de la peça de cantonada, incorrecte ranura ceràmica en obra, moviments de ceràmica degut a empentes i succió del vent, trencament de peça ceràmica.
7. Altres

Durada: 1 h.
Ponent: Juan Carlos Piñán, Responsable de Productes Façanes Ventilades i Acústica. Rain Screen Cladding and Acoustic Product Manager.
Adreçat a: Arquitectes tècnics/ques i arquitectes i altres agents de l'edificació
Data: 8 de juliol de 2021
Horari: De 11 h a 12 h
Limitat a: 50 assistents
Inscripció mínima: 8 assistents