Log in
 
 

Formació

El periode d'inscripcións és del 14 Gen 2021 10:00 al 04 Mar 2021 10:00
2021/08 - PERÍCIA PRÀCTICA. REDACCIÓ DE DICTÀMENS PERICIALS - Details
Afegir al calendari 2021-03-04 16:00:00 2021-03-18 19:00:00 Europe/Madrid 2021/08 - PERÍCIA PRÀCTICA. REDACCIÓ DE DICTÀMENS PERICIALS Objectius: • Conèixer les bases de la feina que ha de desenvolupar el per ONLINE false YYYY/MM/DD
Categoria Cursos temàtics
Lloc: Plataforma webinar: Zoom, ONLINE
Data: 04 Mar 2021 -  18 Mar 2021
Horari: 16:00 -  19:00
 
Descripció del curs:
Objectius:

• Conèixer les bases de la feina que ha de desenvolupar el perit, ja sigui pèrit judicial o pèrit de part.
• Adquirir els coneixements i criteris de raonament bàsics i transversals per intervenir amb solvència com a pèrit.
• Ser capaç de redactar competentment dictàmens pericials, així com intervenir solventment com a pèrit en processos judicials, inclòs el judici oral.

Programa del curs:
  1. Introducció. Figura, missió i característiques del perit, tipus de perit (perit judicial, perit de part, testimoni perit), transversalitat de la feina, fidelització de clients.
  2. Fases. Acceptació del cas, provisió de fons, desenvolupament de la prova pericial (contacte amb les parts, inspecció, dictamen, judici oral)
  3. Tipus de jurisdicció. Civil, contenciós administrativa, penal.
  4. El dictamen pericial: Objectius que ha de complir. Parts de que consta. Consideracions generals. Consideracions sobre redacció i lingüística.
  5. Casos reals de perícia i de dictàmens pericials (encarregats a arquitecte tècnic com a perit judicial): Diagnosi de patologia. Anàlisi de danys per incendi. Anàlisi d'obra de nova planta (zona aparcament soterrani). Anàlisi sobre via pública (analitzar la relació o no del paviment de via pública en l'accident sofert per vianant). Valoracions immobiliàries.
  6. Cas real de judici en cas d'ensorrament d'edifici (intervé arquitecte tècnic com a perit judicial): Anàlisi del cas. Anàlisi de la intervenció de la magistrada. Anàlisi de la intervenció dels advocats (de la part actora i de la part demandada). Anàlisi de la intervenció del pèrit judicial.
Adreçat a: Arquitectes tècnics/ques o arquitectes
Forma d'avaluació: Assistència al 80 % de les classes
Durada: 8 h.
Professor:

Félix Ruiz, Arquitecte tècnic col·legiat. Doctor Enginyer Civil. Enginyer d'Obres Públiques. Director del Campus Universitari de la Mediterrània, Perit Judicial i tècnic de l'Administració Local. Col·laborador de l'Institut d'Estadística i Matemàtica Aplicada a l'Edificació (de la UPC).

Dates:

4, 11 i 18 de març de 2021

Horari: De 16.00 h a 19.00 h (el 4 i 11) i de 16.00h a 18.00h (el 18)
Limitat a: 15 assistents
Inscripció mínima: 8 assistents
Preu de matrícula: 20 € (inclòs en el preu del curs)
Preu del curs: Preu per col·legiats/des amb beca:   20 €

Preu per col·legiats/des:                   80 €

Preu per altres col·legiats/des:         88 €

Preu per no col·legiats/des:            100 €