Log in
 
 

Formació

El periode d'inscripcións és del 25 Abr 2023 10:00 al 23 Mai 2023 12:00
2023/39 - SESSIÓ PRÀCTICA TREBALLS EN ALÇADA - Details
Afegir al calendari 2023-05-25 15:30:00 2023-05-25 19:30:00 Europe/Madrid 2023/39 - SESSIÓ PRÀCTICA TREBALLS EN ALÇADA Presentació: Aquesta formació pràctica servirà per refrescar els coneixements ja ad PALAFRUGELL false YYYY/MM/DD
Categoria Sessions Informatives
Lloc: SKYFIXERS C/ Cases Noves, 78 PALAFRUGELL , PALAFRUGELL
Data: 25 Mai 2023
Horari: 15:30 -  19:30
 
Descripció del curs:
Presentació: Aquesta formació pràctica servirà per refrescar els coneixements ja adquirits i conscienciar als alumnes dels riscos propis dels treballs en alçada i com actuar en cada cas.

Donarem a conèixer les diferents tècniques d'accés a cobertes, i els equips de treball necessaris per evitar riscos de caiguda, serà de forma pràctica en una aula habilitada amb tot el material necessari.

Programa del curs:

 Programa: SESSIÓ TEÒRICA (1h).
• Normativa específica per treballs en alçada segons Reial decret 2177/2004.
• Terminologia preventiva: Definicions i conceptes.
• Introducció treballs en alçada. Accions preventives i conscienciació sobre responsabilitat i seguretat.
• Determinar els factors de risc que intervenen en treballs en alçada i determinar el grau de risc segons les variables de la severitat
en funció de la probabilitat.
• Mesures preventives i correctives davant treballs en alçada.
• Valorar els Equips de Protecció Individual (EPI's) i Equips de Protecció Col·lectiva (EPC's), segons els treballs a fer. Categories d'
EPI's
• Normativa i característiques tècniques que han de complir els equips de treball: escales de seguretat, bastides, línies de vida fixes
i temporals i elements auxiliars de subjecció com connectors, cordes i elements d'unió. Ús i manteniments dels equips.
• Actuació en cas d'emergència P.A.S.:
• Rescat i trauma de suspensió. Síndrome de l'arnés.

 picto pdf Més informació

Objecte del Curs: Tenir coneixement dels riscos en treballs en alçada, quines son les proteccions individuals que trobem al mercat i com s'han d'utilitzar.
Adreçat a:  Arquitectes Tècnics
Forma d'avaluació:  Assistència
Durada:  4h
Professors:  Empresa SkyFixers
Dates:  25 de maig de 2023
Horari:  de 15:30h a 19:30h
Limitat a:  15
Inscripció mínima:  10